Bộ chậu mini men trung quốc đa dạng kích thước kiểu dáng

Bộ chậu mini men trung quốc đa dạng kích thước kiểu dáng

Cây Hoa Chậu Hoa Đơn Giản Sáng Tạo Gốm Chậu Hoa Tím

Một đặc điểm đó là chậu cây cảnh để bàn đều kích thước nhỏ. Do đó có thể nói do nhỏ nên các nghệ sĩ gốm, thủy tinh có thể dễ dàng tạo ra những chậu cây cảnh để bàn hơn những chậu cây cảnh lớn.

Chậu cây cảnh để bàn theo chất liệu

  1.  Chậu loại thủy tinh
  2.  Chậu loại gốm, sành, sứ

Có thể nói chậu gốm, sứ trung quốc là loại phổ biến hơn cả. Chậu thủy tinh ít hơn có thể trồng các cây để bàn theo phương pháp thủy cảnh.

Để tìm hiểu rõ hơn về Quy trình sản xuất chậu gốm mời quý vị xem video ceramics masters rất nổi tiếng với hình ảnh đẹp và nghệ thuật. Quý vị có thể bật nhạc lên vì bản nhạc rất nhẹ nhàng, thú vị.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *