Chậu bonsai mini bầu dục nứt bể vàng đỏ

Chậu bonsai mini bầu dục nứt bể vàng đỏ

Chậu bonsai mini hình bầu dục kiểu dáng nứt bể màu vàng đỏ chất liệu men gốm màu sơn đỏ vàng đen trắng kích thước 14,4-12-2,8 cm. Tôi đã sử dụng khái niệm vết nứt băng để mở rộng thiết kế này. Rất hài lòng với bài trình bày này. Trong cách bố trí các vết nứt băng, không dễ để thưa thớt.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *