Chậu bonsai mini đế liền vuông cảnh ngư dân

chậu bonsai mini vuông cảnh ngư dân ven hồ, chậu vuông đế liền với chậu mini kích thước dưới 10cm. Chậu này giống như một cống cho mặt trăng. Phải mất rất nhiều thời gian để làm nó. Đây là một cái duy nhất, tôi rất thích nó.

Tôi đã cho một người bạn trong chậu ủng hộ tôi trong một thời gian dài, cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ thành lập câu lạc bộ trong chậu, và vẫn giúp đỡ khi câu lạc bộ trong chậu hoạt động thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *