Chậu bonsai mini độc đáo đế hình rể cây dính liền chậu

Chậu bonsai mini độc đáo đế hình rể cây dính liền chậu

chậu mini đế rể cây dính liền chậu độc đáo và thú vị, chậu màu men xanh biếc viền vàng phần đế liền khối, chậu kích thước dưới 10cm. Tất cả các chậu được làm, đây là khó nhất để làm. Nếu hiệu quả là tốt, xem mọi người, Nhưng tôi thực sự đang tạo ra bằng trái tim của mình, tôi chỉ muốn tạo ra một chậu khác lạ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *