Chậu bonsai mini hình bầu dục

Chậu bonsai mini hình bầu dục

Chậu bonsai mini hình bầu dục chất liệu men màu đỏ xanh viền, kích thước 16-14,2-4,1 cm Bị ảnh hưởng bởi việc cắt giấy ở Sơn Tây, Trung Quốc, tôi đã trừu tượng và bị tóm gọn khi tôi đang vẽ. Ở cấp độ suy nghĩ này, tôi nghĩ rằng Feng đại diện cho phụ nữ. Tôi cảm thấy rằng phụ nữ phải có một tinh thần độc lập và phát triển cuộc sống của chính họ. Họ không cần phải sống trong cái bóng của đàn ông.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *