Chậu bonsai mini hình lục giác cô gái say

Chậu bonsai mini hình lục giác cô gái say

Tạo hình lục giác bằng tay, không dựa vào thước kẻ, chỉ dựa vào cảm giác, có vẻ khó nhổ ra hình lục giác. Quên đi, tôi không phải là người có thể tạo ra một loại hoàn thiện, tôi biết rằng tôi không có khả năng đó. Và nó không có ý định đạt được. Nếu bạn muốn sử dụng một hình lục giác, hãy sử dụng khuôn nhanh hơn. Cái chậu này tôi muốn ghép cây sẽ rất năng động. Ban đầu chỉ có màu xanh và trắng, và không có đỏ mặt. Tôi đã từng hỏi ý kiến ​​của mọi người trên Facebook và quan điểm của mọi người là khác nhau. Đây là một thế giới đa nguyên, và nó không tốt hay xấu. Chiếc chậu này được trang bị một cây có quả màu đỏ, chẳng hạn như màu đỏ vô địch, hoặc thuốc tiên, hiệu quả sẽ rất tốt

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *