Chậu bonsai mini lục giác sage rồng

Chậu bonsai mini lục giác sage rồng

chậu bonsai mini lục giác chất liệu men nhiều màu sắc kích thước chậu mini không đo được. Chậu rất đặc biệt. Sử dụng men, bố cục của nhà hiền triết theo phong cách của con rồng giữa những đám mây.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *