Chậu bonsai mini lục giác thưởng trà

chậu bonsai mini lục giác màu men xanh viền đỏ hình dáng lục giác kích thước mini từ 10cm – 20cm Chậu này đã được thu thập bởi các nhà sưu tập.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *