Chậu bonsai mini lục giác thưởng trà

chậu bonsai mini lục giác màu men xanh viền đỏ hình dáng lục giác kích thước mini từ 10cm – 20cm Chậu này đã được thu thập bởi các nhà sưu tập.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *