Chậu bonsai mini men màu nước sốt vàng caramen

Chậu bonsai mini men màu nước sốt vàng caramen

chậu bonsai mini lục giác màu men nguyên thủy chút vàng caramen kích thước mini 11,8-11,5-5cm. Hình lục giác được kẹp bằng tay không khó đo bằng thước. Tôi không biết những gì tôi đang nhấn mạnh. Dù sao, tôi không thích người cai trị rất nhiều. Chậu này dường như không có gì, và không tốt để chèn ép các cạnh chậu trên và dưới.


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *