Chậu bonsai mini Ngư dân miền núi xa

Chậu bonsai mini Ngư dân miền núi xa

Chậu bonsia mini cảnh núi non và ngư dân đánh bắt cá, chất liệu men gốm xanh đỏ kích thước 19-16-2,2 cm. Lưu vực có một biến thể cong nhẹ không ảnh hưởng đến việc trồng, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Loại chậu này thích hợp hơn để trồng một số loài cây đẹp hơn, như chuồn chuồn, phong và mặt trời đỏ. Nước trên lưu vực cạn mất nhanh hơn, vì vậy tôi không để lại nhiều lỗ thoát nước.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *