chậu bonsai mini núi và biển

chậu bonsai mini núi và biển

Tôi thích chủ đề của núi và biển rất nhiều.Tôi cũng muốn sử dụng các kỹ thuật khác nhau để thể hiện anh ta. Trong chiếc chậu mini này, tôi đã sử dụng màu xanh và trắng để làm lớp nền, sau đó sử dụng màu xanh lá cây và má hồng cổ để thêm màu. Cuối cùng, sử dụng vàng nguyên chất để đặt hàng trong tháng. Chân chậu mini là bốn đứa trẻ sông nhỏ với những biểu hiện khác nhau … Cạnh chậu mini cũng rất đáng xem. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nó. Haha, nếu tôi đếm số giờ làm việc của tôi, thì hơi buồn khi bán giá nó.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *