Chậu bonsai mini tròn 3 chân

Chậu bonsai mini tròn 3 chân

Chậu bonsai mini chất liệu men gốm nhuộm màu xanh và trắng kích thước chậu mini là
10,5-10,6-6 cm đúng chuẩn chậu bonsai mini. Rất sớm khi tôi lần đầu thử màu xanh và trắng, tôi có thể thấy rằng nó không được tốt lắm. Đây là một quá trình, không ai là bậc thầy khi anh ta được sinh ra. Tôi cần dành nhiều thời gian hơn để làm quen với phương tiện này. Nhuộm màu xanh trắng không giống như vẽ tranh màu nước. Khi bạn vẽ nó, bạn không biết anh ta là màu gì. Mọi thứ chỉ có thể tạo ra kinh nghiệm.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *