Chậu bonsai mini tròn bức tranh cổng thành phố

Chậu bonsai mini tròn bức tranh cổng thành phố

chậu tròn bonsai mini chất kiệu men gốm sứ màu đỏ kích thước chậu 11,4-10,9-4,7 cm. Vẽ các công trình của thời kỳ trước. Có những người lớn ngồi trong bức tranh, họ không có uy tín, với một nhóm người di chuyển vào cổng thành.Màu đỏ tươi mới. Một chân bị gãy và một góc nhỏ bị vỡ. Đồ gốm giống như thế này. Nếu bạn làm vỡ nó, đừng quá buồn, và tâm trí của bạn nên bình tĩnh.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *