Chậu bonsai mini vuông bức tranh cậu bé chăn trâu

Chậu bonsai mini vuông bức tranh cậu bé chăn trâu

Chậu bonsai mini vuông là một tác phẩm nghệ thuật tái hiện một bức tranh cậu bé trăn trâu chất liệu men nhiều màu sắc có kích thước 11,3x11x6,6 cm .Hầu hết các bản phác thảo truyền thống đã được mô hình hóa, và hàng ngàn chậu đã được sử dụng trong cùng một bức tranh. hy vọng sẽ sử dụng phương pháp dựng hình để tăng tính nghệ thuật. Đừng muốn quá cứng nhắc.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *