Chậu bonsai mini vuông cảnh thy sĩ uống rượu bên hồ

Chậu bonsai mini vuông cảnh thy sĩ uống rượu bên hồ

chậu bonsai mini vuông men gốm màu đỏ viền xanh bức tranh uống bên hồ có kích thước 10,2-9,8,5 cm . Chậu mini này là đặc biệt hơn, nó được sử dụng để giảm kết cấu. Ban đầu màu xanh lá cây trong chậu của tôi được nhuộm bằng màu xanh coban, nhưng tôi đã sử dụng một loại men. Hiệu quả là tốt, nhưng nồi màu xanh lá cây có một chút màu xám, đó là một con ruồi trong thuốc mỡ. Tôi cũng đã sửa lỗi đốt lại nhiều lần trên sơn đỏ, và màu hơi nặng.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *