Chậu bonsai mini vuông tranh cặp đôi

Chậu bonsai mini vuông tranh cặp đôi

chậu mini ý tranh cặp đôi chất liệu men gốm đỏ xanh viền kích thước 13,7-12,6-5,6 cm. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ thuật chiến đấu.Ý nghĩa của màu chiến đấu theo nghĩa đen là hai cách để cạnh tranh.Kỹ thuật này rất phức tạp. Nó phải được nhuộm một lần bằng màu xanh và trắng, sau đó được sơn bằng phấn hồng, và sau đó được đốt một lần, đó là màu men và màu nền. Nguyên liệu thô này được phát triển theo phương pháp cổ xưa của Jingdezhen. Nguyên liệu thô rất đắt. Tôi cũng không biết anh ta có nói dối tôi không, nhưng tôi chỉ có thể tin điều đó. Nhưng sau khi nhìn vào thành phẩm, màu sắc là cổ điển, nó là một xu. Các chất liệu màu đỏ kém được hiển thị dưới đây, đó là vật liệu tôi mới bắt đầu mua, và màu tóc không tốt.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *