chậu gốm mini Rồng Kafi, lại hồi sinh

Dường như một số vấn đề đã được cải thiện khi các sửa đổi cũ được hoàn thành vào hai năm trước.
Có thể là tư duy đã thay đổi, đã ít hơn là muốn làm quá nhiều số lượng, và việc làm quá ngập ngừng.
Thực tế cũng vì mở ra tác phẩm mới, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi muốn tiếp tục trượt, và tôi muốn tránh sơn một chậu nước mới.
Nếu đủ chi phí để sống, tôi xin làm một người đàn ông không làm gì.
Tuy nhiên, tôi không giàu có, tôi cũng là người quản lý tài chính, và tất nhiên tôi phải làm việc để sống cuộc sống của mình.
Chỉ cần làm thế nào để cân bằng tất cả những điều này không dễ dàng, đừng quá mệt mỏi và sống cuộc sống của mình, đó là một sự học rất sâu sắc.
Rồng Kafi, lại hồi sinh.
Chậu bùn và đậu ngũ sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *