Chậu hoa văn lục giác kiểu chậu bonsai mini

Chậu hoa văn lục giác kiểu chậu bonsai mini

Chậu mini lục giác kiểu hoa văn chất liệu men gốm màu xanh kích thước 12,2-12,2-5,7 cm. Bởi vì nó là một lưu vực hình lục giác, tôi gần như điều chỉnh nó bằng trực giác. Tôi không sử dụng kích thước của thước kẻ, chỉ cần bắt một xấp xỉ. Vì vậy, chậu hình lục giác tôi tạo ra không có hình lục giác đều như vậy. Chỉ có thể làm điều đó một cách gọn gàng nếu bạn sử dụng khuôn hoặc đĩa gốm. Lưu vực này cũng có một vết nứt lò ở rìa của lưu vực. Tôi nghĩ rằng tôi không đủ cẩn thận. Tất nhiên, tôi vẫn già, cuộc sống của tôi đầy những điều không hoàn hảo, đừng quan tâm quá nhiều về điều này, “rau xanh”, cuộc sống sẽ tốt hơn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *