Chậu vuông bonsai mini Rồng dập nổi

Chậu vuông bonsai mini Rồng dập nổi

Chậu bonsai mini mẫu chậu vuông hình rồng dập nổi thuốc phong cách phiên bản tàu có kích thước 14,6-11-6,2 cm

Chiếc chậu mini này là một công việc mà tôi hiếm khi làm với phiên bản chậu ini Tàu. Tôi không thích sử dụng phiên bản gốm vì nó không phù hợp với thói quen làm việc của tôi vì vậy mất thêm rất nhiều thời gian để làm ra. Công việc tôi nên được thực hiện trong một lần, không phải chờ đợi. Bởi vì tôi có hai đứa tác phẩm để trao truốc, mặc dù vợ tôi đã giúp đỡ lo hết công việc gia đình, Nhưng công việc của tôi vẫn bị xãy ra lỗi và hỏng … Tôi phải dừng công việc. Tôi đã có một vài lần làm tốt công việc chờ đợi sắc thái của đồ gốm. Kết quả là, tôi đã bận rộn với những thứ mà tôi chưa quen thuốc. Khi tôi muốn quay lại và làm nó, tôi đã quá vất vã vì nó. Phiên bản chậu gốm mini cực khó này

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *