chậu bonsai mini đa sắc màu của nhật

chậu bonsai mini đa sắc màu của nhật

Nói đến bonsai là nghĩ tới Nhật Bản, đất nước của nghệ thuật bonsai và truyền thống lâu đời. Chính chữ “bonsai” cũng xuất phát từ tiếng Nhật. Sự nổi tiếng của chậu hay cây của đất nước mặt trời mọc có những lý lẽ riêng của nó mà ai tiếp xúc nhiều hay sống tại Nhật lâu sẽ hiểu. Bạn đừng bất ngờ khi nghe họ nói chậu bonsai này đã vài chục, vài trăm năm, chuyện đó là bình thường tại Nhật vì văn hóa ông trồng cháu chắt chút chít bán. Cây bonsai thường có kích thước 60cm đổ lại

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *