chậu bonsai mini thông đen nhật

chậu bonsai mini thông đen nhật

Cây thông đen nhật bản

Thế giới bonsai nhật bản chắc chắn là một thế giới nghệ thuật chơi cây nhiều người đã biết đến, nhưng bonsai về thông đen chắc chắn ko có nhiều người biết. Với người dân nhật bản thì chơi bonsai thông đen có từ những năm 1939 đến 1945. Trước đó thì việc các nghệ nhân chơi cây NHật Bản bỏ cả ngày, tuần trong rừng để tim các gốc thông đẹp, còi cọc nhưng dáng nghệ thuật về chơi là điều dễ bắt gặp.

Hiện nay thì người chơi bonsai nhật bản không còn ưa chuộng thông đen vì quan niệm nhật bản màu đen không phải là loại bonsai thanh tao, thoát tục. Họ chỉ ưa chuộng các loại thông đỏ và thông trắng Nhật Bản. Người Nhật bản chỉ trồng thông đen để lấy thân cho các cây ký sinh thong trắng khác sống vì thông trắng yếu và có vỏ xấu hơn thông đen.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *