Chậu bonsai mini tròn tranh ông lão câu cá

Chậu bonsai mini tròn tranh ông lão câu cá

chậu mini tròn chất liệu men gốm màu đỏ men viền đen bức tranh ông lão câu cá có kích thước 11,5-10,5-3,5 cm. Vẽ các tác phẩm trước đó trong cuốn sách. Điều này được sơn với màu sắc mới, không được sơn bằng phấn hồng, và ít cổ điển hơn trong hiệu suất của màu đỏ. Nhưng các dòng chi tiết hơn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share:

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *